Glitter

Glittret tål upphettning till ca:200 grader, lämpar sig till både gummibeten och träbeten.