Användar instruktion om vår plastisol:

1.Skaka flaskan/dunken

Skaka flaskan/dunken tills den vita substansen i botten är helt upplöst.

Denna vita substans på botten bestämmer plastens hårdhet.

När plasten stått en längre tid(mer än 1 månad) behöver den skakas längre tid.

Håll flaskan/dunken under en ljuskälla och kontrollera botten av flaskan/dunken.

När flaskan/dunken inte har skakats tillräckligt kommer dina färdiga beten att bli MJUKA.

Och om du nästa gång skakar tillräckligt mycket så kommer nästa bete att bli hårdare än det står på etiketten.

Detta beror på att en del (dåligt blandad mjuk plastisol)redan hällts ur flaskan/dunken

Så det är MYCKET viktigt att den vita substansen i botten är HELT upplöst.

Observera: om du har skakat en flaska väldigt hårt och du använder samma flaska efter några dagar igen, så är det inte
nödvändigt att skaka så hårt igen.

Om du skakat plasten hårt och länge bildas små luftbubblor i plastisolen som kan synas även vid uppvärmning, om så är

fallet låt flaskan/dunken stå i 15 min innan du värmer plasten då är problemet borta.

Ibland får jag e-post från kunder som säger att den hällda plastisolen inte är densamma som den
tidigare, som har gjorts med samma eller en annan flaska av samma typ av
plast ("betet är ofta mjukt").
I ALLA fall är problemet orsakat av att man inte skakat flaskan/dunken tillräckligt bra.
Efter de givna anvisningarna för att skaka flaskan har problemet lösts.

När du gjutit dina beten så kom ihåg att det tar 24-48 timmar innan dom är helt genomhärdade,Lycka till med gjuteriet