West Vally Lures är ett företag som speciallicerat sej på att sälja produkter för betestillverkning, vi som ända aktör i sverige tillhandahåller både RTV silikon och Plastisol, vi kommer att utöka sortimentet efter våra kunders behov. Vi försöker också att vara så miljömedvetna som möjligt d,v,s att vi kommer att återanvända förpackningsmaterial i den utstäckning det är möjligt.